Jõudsin äsja tagasi Ecofleeti suvepäevadelt. Lisaks tavapärasele lõbusale ajaveetmisele toimus seal ka meeskonnatöö koolitus ja praktilised harjutused. Meeskonnatöö läbiviija MAD tunneb teemat ja suudab lõbusate harjutuste näol meeskonnatööoskused mõnusalt proovile panna, harjutused filmitakse üles ja pärast tagasisidesessiooni käigus saavad kõik ennast ka kõrvalt näha (ja see on tihtilugu veel lõbusam kui harjutus ise).

Meeskonnatöö koolituses toodi välja meeskonna ja grupi erinevus ning miks üks on tihtilugu teisest parem. Lihtsustatult: grupp on seltskond inimesi, kes toimetavad koos, aga mitte struktureeritult – kõik rabavad tööd teha ja igaüks otsustab, mida peaks tegema ja kuidas peaks tegema. Liikmed järgivad enamasti seda, kes kõige kõvema häälega või kõige rohkem räägib. Meeskonnas on rollid selgelt jaotatud – ja mitte lihtsalt tiitlite mõttes, vaid igaüks vastutab oma asja eest. Juht vastutab selle eest, et kõik oma rollis oleks ja erinevate rollidega kamp eesmärgipäraselt toimetaks.

Näited päriselust:

Grupp – lapsed hakkavad jalgpalli mängima. 4 last on ühes meeskonnas, 4 teises. Kõik jooksevad palli suunas ja tahavad seda endale saada, et siis ise värav lüüa. Kokkuvõttes üritab 8 last palli endale saada.

Meeskond – professionaalid mängivad jalgpalli. Treener paneb paika mängustrateegia, väravavaht kaitseb väravat. Ründajad ründavad, kaitsjad kaitsevad. Vajadusel saavad ka ründajad ajutiselt kaitsmisega tegeleda, aga üldjoontes on kõigil oma kindel vastutusala, mille eest selgelt vastutatakse.

Teoorias on lihtne vahet teha ja asjast aru saada. Kui teooriat aga reaalses olukorras praktikasse hakata panema, muundub tihtilugu meeskond mingil hetkel grupiks – juht ei tee selgeid otsuseid, hakkab hoopis ise üksinda lahenduse kallal nokitsema, keegi teine arvab, et hoopis tema idee on hea ja hakkab enda ideed peale suruma jne. Väga oluline õige selle juures on kommunikatsioon (nagu ka igal pool mujal). Meeskonnatöö puhul on see ilmselt üks olulisemaid asju. MADi treening annab häid mõtteid ja lõbusat praktikat, et igaüks saaks paremini meeskonda juhtida või meeskonnaliige olla. Kas sa oled kindel, et sinu meeskond on kindlasti ikka meeskond, mitte grupp?

Üks eredaim õpetus, mis igas elu valdkonnas tõene on:

Assumption is the mother of all fuckups. Don’t assume.